Logotyp

Nationell referensgrupp


Ingemar Skarin, Ingsjöarnas och Oxjöns Fiskevårdsområdesförening

Niklas Johansson, Naturvårdsverket

Stefan Gabring, Kemikalieinspektionen

Helena Svensson, Swedavia Landvetter

Lena Wennberg, Swedavia koncernstab

Björn Svensson, Swedavia Arlanda

Jan Franzén, Park och naturvårdsansvarig, Sigtuna kommun

Kerstin Harvenberg, Länsstyrelsen Göteborg

Mikael Nilsson, Naturskyddsföreningen, Härryda

Per Ericsson, Norrvatten AB

Anna Kärrman, Örebro Universitet

Senast ändrad: 2015-02-06

NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.