Logotyp

Basfakta PFAS-ämnen

PFAS = Poly- och Perfluorinerade alkylsubstanser
PFOS = Perfluorinerad Oktylsulfonat (C8-kedja), den vanligaste varianten av PFAS
PFOA = Som PFOS med en karboxylsyra i "änden" istället för en sulfonsyra

Dessutom finns så kallade telomera fluorosurfaktanter = PFAS-varianter där inte alla väten byts ut mot fluor.

PFOS tillverkas inte längre i Europa eller USA men är ett jordens mest spridda ämnen.
Har förekommit i en rad olika produkter; impregneringsmedel för läder och textilier,
hydrauliska system, i brandskyddsprodukter etc.

Senast ändrad: 2015-02-06

NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.