Logotyp
    

          

PFOS i EU:s vattendirektiv

Direktivet med EQS för PFOS är nu publicerat (2013/39/EU)

Från hösten 2013 finns PFOS med i EUs vattendirektiv som ett av de prioriterade ämnena. EQS (envrinmental quality standards) årsmedelvärden för sötvatten är 0.65 ng/l och 9.1 ng/g färsk fisk. Dokument Pdf, 925.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2013-11-22

NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.