Logotyp
    

          

PFAS dialogmöte - Hur går vi framåt?

Användningen av fluorinnehållande brandskum har lett till att förhöjda halter av högfluorerade ämnen (PFAS) har hittats i dricksvatten, grundvatten samt i fisk i nära anslutning till brandövningsplatser. Ämnena är extremt svårnedbrytbara och oron för negativa effekter på människor och djur på lång sikt är stor.

Den 27 januari bjuder IVL Svenska Miljöinstitutet och Swedavia (som tillsammans bedrivit forskning på ämnet i projektet RE-PATH) in till ett dialogmöte för länsstyrelser, kommuner, centrala myndigheter, forskare och problemägarna. Under mötet fokuserar vi på att diskutera och skapa förutsättningar för att bättre förstå och minska riskerna med högfluorerade ämnen (PFAS) för människor och djur framöver.

Mer information, program och hur du anmäler dig hittar du här. Länk till annan webbplats.

Här kan du även läsa artikeln "Stockholm Arlanda Airport as a source of per- and polyfluoroalkyl substances to water, sediment and fish" Pdf, 788.9 kB. som publicerats i projektet. 

Senast ändrad: 2014-12-05

NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.