Logotyp
    

          

Nationella regler för PFOS

Nationella regler för perfluoroktansulfonat (PFOS, den vanligaste PFAS-analogen) trädde i kraft den 27 juni 2008.

De nya reglerna innebär förbud mot att använda PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS i kemiska produkter och varor.

Några undantag, som inte är tidsbegränsade, finns för vissa applikationer inom fotolitografisk och fotografisk industri, förkromning samt i hydrauloljor inom flygindustrin.

Brandsläckningsskum som innehåller PFOS och som fanns på marknaden före den 27 december 2006 får användas till och med den 27 juni 2011.

Senast ändrad: 2013-11-22

NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.