Logotyp
    

          


  • Nationella regler för PFOS


    Nationella regler för perfluoroktansulfonat (PFOS, den vanligaste PFAS-analogen) trädde i kraft den 27 juni 2008.
Senast ändrad: 2009-01-25
NYHETSARKIV
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.