Logotyp
    

          

RE-PATH

(Risks and Effects of the dispersion of PFAS on Aquatic, Terrestrial and Human Populations in the vicinity of international airports)

RE-PATH är ett femårigt projekt som syftar till att utreda och klarlägga förekomst, spridning och risker för människa och miljö samt undersöka möjliga åtgärder med avseende på perfluorinerade ämnen kring de svenska storflygplatserna Arlanda och Landvetter.

RE-PATH är samfinansierat mellan Naturvårdsverket, Swedavia och via Stiftelsen IVL.

NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.